Hen - flytende kjønn
Catalogue text by Tone Lyngstad Nyaas
Helt siden 1960-årene har oppgjøret med undertrykkende kjønnsrollemønster vært en viktig del av kunstfeltet. Spesielt var den feministiske performance-kunsten i 1970-årene avgjørende for hvordan man senere i 1990-årene tok opp temaet identitet relatert til maskuline og feminine stereotypier under mottoet: «Det private er politisk!» Denne diskusjonen omkring kjønn og identitet er temaet for HEN – Flytende Kjønn, der intensjonen er å presentere kunstneriske uttrykk for de seneste årenes økte interesse for homofile, lesbiske og transpersoners livsbetingelser og kamp for allmenn aksept og juridiske rettigheter. Filmer som NRK-produksjonene Skam og Jævla Homo fra 2017, er eksempler på hvordan grensene for kjønnsidentitet har vært i stadig bevegelse i takt med samfunnets utvikling for øvrig, særlig med avviklingen av de segmenterte kjønnsstereotypiene. Dette viser at fenomenet «kjønn» som begrep bør utfordres, da det er like komplekst og mangfoldig som enkeltindividets liv.

Hen - flytende kjønn
Astrid Runde Saxegaard
Catalogue text by Tone Lyngstad Nyaas
I Astrid Runde Saxegaards arbeider pulserer det en fabulerende utforskning av temaer som omhandler kjønn og seksualitet. Hun har helt siden midten av 1990-tallet arbeidet med det kroppslige og sensuelle i monumentale tekstile tablåer som inneholder det urovekkende og frastøtende. I følge Marie Douglas (1921–2007) er enhver smaksdom tuftet på en orden, derfor er en kulturs opprettholdelse betinget av et avfall. Dette fortrengte materialet som handler om seksualiteten og kroppens irrganger er et tema i Saxegaards fargerike komposisjoner hvor objekter og tekstfragmenter skaper eksistensielle riss som kan relateres til Tracey Emins selvbekjennende applikasjoner. Tekstenes utleverende innehold kombineres med blomstrende stoffer, private foto og brev. Temaene kretser rundt opprivende relasjoner og smerte relatert til voldtekt, abort og angst. Runde Saxegaard reflekterer over tekstilenes egen kulturhistorie som transformeres inn i et landskap hvor håndverkets konnotasjoner til den kvinnelige sfæren gjennomgår nye forhandlinger i møte med samtidens narrativ. Den kulturhistoriske arven anvendes som et readymade som gjennom surrealistiske sammenstillinger skaper et møte mellom fortid og samtid, det typisk feminine versus det typisk maskuline. Det eksisterer en gjennomgående androgyn, skeiv estetikk i verk som Bli med til paradis (2014) eller i Psyke og returbukken (2014) hvor mannlige utstillingsdukker er innvidd i et feminint univers av blonder, damesko, kjoler, kitsch smykker og paljetter. Det frodige markedet av remedier spiller på en humoristisk kritikk inn til konsumpsjonens makt over kjønnet som her utfoldes med en frihetsbejaende energi.

Demon Stration
Catalogue text
Tommy Olsson
I.

La oss begynne med språket, siden det vi forholder oss til her er noe som befinner seg et spesifikt sted i forlengelse av hva som er mulig å si. Noe som, hvis vi skal holde oss på noenlunde stø kurs, også utgjør et språk, der det annekterer det formulerte bare for å reformulere det på ny et sted hinsides alle verbale løsninger. Det mangler ikke på gode grunner til hvorfor jeg velger å gå inn i dette her nettopp den veien. Fra mitt første møte med arbeidet til Astrid Runde Saxegaard og helt frem til denne utstillingens tittel - med sin diabolske særskrivning (Først leste jeg "Demon Station", og før jeg fikk korrigert det for meg selv dukket David Bowie opp i bakhodet: "There are you, you drive like a Demon, from Station to Station" - og da var det et lite helsike å skulle akseptere internt at jeg faktisk ikke hadde lest riktig) - er bruken av tekst, ord og bokstaver noe som fulgt med i en frenetisk maelstroem av uortodoks materialbruk og fullstendig uventede kombinasjoner av både teknikk, innhold og metoder. Og jeg kan muligens skylle det på en arbeidsskade man lett kan pådra seg som skrivende menneske; paralysen og den bunnløse skrekken innfor muligheten at språket ikke bare er noe vi bruker, men noe vi faktisk er. Ord som er blitt oversatt til kjøtt. Vårt ansvar er langt større enn vi har evne til å oppfatte. Huff.

Kunstinstallasjonen - ein vekkjar
Art Review
Magnar Åm, Møre 17. juli 2015
Mange har sikkert fått med seg Astrid Runde Saxegaard sin kunstinstallasjon i Aasentunet. Den har vekt diskusjon. Somme seier den er uforståeleg. Andre at den ikkje er den typen kunst dei vil omgi seg med til dagleg. Atter andre finn den fasinerande. Eg hadde gleda av å vitje den saman med ein ven. Me sette oss ned på den tillaga sitjeplassen midt i utstillinga. Der hadde me god utsikt til alle delane av den.

Først las me om temaet for utstillinga/installasjonen: TILLIT. Så fokuserte me på eitt og eitt av dei skulpturelle romelementa og prata laust og fabulerande om kva dette kunne ha med tillit å gjere. Då oppdaga me etter kvart at kvar skulptur for seg utfordra oss på vår eigen tillit: Fekk me tillit til denne bedande personen med eit horn i panna og stikkande auge? Fekk me tillit til desse kransekakebrudgommane som hang i eit slør? Fekk me tillit til denne innsmigrande, smilande leoparden med sine tome, ventande tallerkar? Fekk me tillit til at dei oppblåste silikonbrysta som utgjorde ein annan skulptur kunne gi næring til det tyrste spedbarnet, nesten bortgløymt nede i eit hjørne?

Tillit?
Mellom det heimslege og uheimslege
Catalogue text by Jorunn Veiteberg, 2015
«Livet er som eit stykke stoff», sa den norsk-amerikanske forfattaren Siri Hustvedt i eit intervju. Ho tenkte på at tapet av menneske som står ein nær, skaper hol i livsveven. Å skildra livet i tekstile metaforar er svært vanleg. Vi nøstar trådane for å skapa meining, og å fortelja historier blir ofte kopla til det å spinna og la skyttelen gå. Dei mange tekstile innslaga i Astrid Runde Saxegaard sin kunst kan difor lesast både konkret og symbolsk. Som ein moderne fillesamlar sankar ho plagg, paljettar, teppe, gardiner, kaffisekkar og andre tekstilar som kan koma til nytte som råmateriale i kunstverk og som rekvisittar i større tablå. Det ho får med på kjøpet ved å velja slike material er alle assosiasjonane dei automatisk vekkjer hos tilskodarane. Vi er alle fortrulege med tekstilar frå vårt daglege liv. Dei følgjer oss frå fødsel til død, gir vern og varme, komfort og kos. Men minna dei kallar fram, kan også vera knytt til skam og traume: Kva sengeteppet har sett og kosedyret høyrt, tåler ikkje alltid dagens lys.

Tekst og stil i tekstilen
Jeg så det ikke komme. Men på 00-tallet brøt tekstilkunsten seg plutselig fram som en form for progressivt maleri.
Essay by Tommy Olsson, 16. april 2014
Det begynner å blien gammel historie, dette, men det kan se ut til at det er tid for en oppdatering og sammenfatning. For noen år tilbake noterte jeg at det - helt uventet, i hvert fall for meg - skjedde noe interessant innenfor tekstilkunsten. Noe spesielt som rokket ved hvordan jeg pleide å forholde meg til dette det desidert mest mobbede og for sine utøvere garantert til forbannelse frustrerende nedvurderte mediet av dem alle.

SOFT
Gustavsbergs Konsthall
Maj Sandell och Agneta Linton, Gustavsbergs Konsthall
Sommaren 2013 presenterar Gustavsbergs Konsthall en stor satsning på samtida norsk textilkonst: utställningen SOFT. Bakgrunden till utställningen bottnar i ett intresse för ett konstfält som i Norge befinner sig i stark utveckling. Gustavsbergs Konsthall har följt denna utveckling och vi har närt en önskat att introducera samtida norsk textilkonst för en svensk publik. Vi initierade därför ett smarbete med SOFT galleri och Norske Tekstilkunstnere, vilket har resulterat i utstälningen SOFT, som presenterar åtta framstående konstnärskap: Regien Cox, Hanne Frey Husø, Løvaas & Wagle, Sidsel Palmstrøm, Astrid Runde Saxegaard, Kari Steihaug, Unn Sønju och Borghild Rudjord Unneland.

I TRÅD MED TIDEN catalogue
I tråd med tiden
Taktil - koloristisk - femmage
Catalogue text by Tone Lingstad Nyaas, 2013
I dagens samtidskunst ser man en fornyet interesse for den materielle kulturarven som tradisjonelt forbindes med det kvinnelige, private og hjemlige. Man finner en tendens til at disipliner som tidligere ble stigmatisert som kunsthåndverk nå integreres i et mangfold av uttrykk, hvor interessen for gjenstandenes etnografiske og antropologiske historie er fremtredende.

Sun Fun Make Me Black
Poem
Astrid Runde Saxegaard, 2013

Agraman catalogue
Flekkene i pelsen
- et par rader om Astrid Runde Saxegaard og den revitaliserte tekstilkunsten
Catalogue text by Tommy Olsson
Innenfor samtidskunsten skal man ikke holde på å rote veldig lenge før man skjønner hvordan ting kommer og går i noe så nær jevne intervaller. Enten det nå er en gang forkastede tankeganger som plukkes opp på ny for en nylesning og nærmere gransking, eller et medie som har gått under av overeksponering og inflasjon et tiår eller to tidligere, men som i et gitt øyeblikk blir den nye golften. For eksempel dette med maleriet, som stadig blir erklært dødt bare for så å dukke opp på ny, tolv, tretten år senere. Som et relevant medie, no less, og det kommer sjelden alene. Eller konseptbasert kunst, som kan se ut til å zickzacke seg frem gjennom modernismens historie og videre inn i vår samtid. Ofte tørr, noen ganger vittig, og ikke sjelden begge deler.

Alt henger sammen med alt
Beretningen om en varslet mental-prolaps.
By Tommy Olsson, Morgenbladet, 28.august 2009
Så hendte det seg at jeg gikk saktere og saktere mot slutten av sommeren, og til slutt ble jeg bare stående dønn stille. Jeg snakker om isjias og prolaps, ikke i seg selv så interessant, muligens, men alle disse tingene henger sammen. Jeg var i Bergen og nødt til å komme meg på bena fordi jeg skulle lese høyt på Øyafestivalen, og heldigvis holdt ryggen, men der stoppet også alle former for flaks. Det regnet heftig den dagen, og i det øyeblikk jeg skulle lese, begynte et dødstechnoindustriband å spille rett ved siden av, slik at jeg ikke hørte selv hva jeg leste, men publikum – en tapper gjeng på kanskje 30 personer – klarte visst å få med seg halvparten av det.

KRYPTO catalogue
Textile art for better or for worse
- a presentation of Astrid Runde Saxegaard's art
Catalogue text by Janicke Iversen
When contemplating Astrid Runde Saxegaard's artistic universe, we find ourselves in limbo between what is generally recognisable on the one hand, and what is disturbingly alien on the other. In this way, we are drawn into a mental landscape of associations that give rise by turns to well-known and often humorous memories of a common heritage or our own childhood and then to underlying, far more disconcerting mental pictures. This to and fro between the good and the bad is latent in her works and makes us actively question whether it is wise to expose ourselves to Saxegaard's art with our emotional defences down. For there is a definite possibility that partially suppressed stories from our own past may be turned inside out. Nevertheless, we hesitatingly accept the invitation to enter her tempting, surrealistic world of art, where dark shadows lie in wait for us.

Tekstilkunst på godt og vondt
- en presentasjon av Astrid Runde Saxegaards arbeider
Katalog tekst av Janicke Iversen
I Astrid Runde Saxegaards kunstneriske univers befinner man seg i limbus mellom det allment gjenkjennelige og det dystert fremmedartede. I møtet med hennes kunst trekkes man således inn i et mentalt assosiativt landskap som i det ene øyeblikket bringer frem velkjente og gjerne humoristiske minner fra felles kulturarv og egen barndom, men som i det neste forløser underliggende og langt mer foruroligende tankebilder. Vekselvirkningen mellom det gode og det vonde ligger latent, og årvåkent vurderer man hvorvidt det er fornuftig å møte Saxegaards kunst med den emosjonelle garden nede. Muligheten for at også egne og til dels fortrengte historier rokkes ved er så absolutt til stede. Noe nølende trer man likevel inn i den forlokkende surrealistiske verden det inviterer til - der slagskyggene ligger avventende på lur.